DỰ ÁN HUD LƯƠNG SƠN

DỰ ÁN HUD LƯƠNG SƠN

Khu đô thị HUD Lương Sơn là khu đô thị mới có hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đồng bộ, gắn với các khu dân cư hiện hữu. Khu đô thị HUD Lương Sơn với hệ thống dịch vụ tiện ích, khu thương mại dịch vụ, công viên trung tâm, công viên cây xanh phân khu, nhà ở cộng đồng.

Tên Dự Án: HUD Lương Sơn.

Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV dịch vụ Nhà ở và Khu đô thị – HUD.

Quy mô: 8 ha

Công ty Cổ phần Winco Việt Nam cung cấp cột đèn, bóng đèn led cho công trình HUD Lương Sơn.

Hình ảnh cung cấp cột thép, bóng đèn cho công trình.