Hồ sơ pháp lý

Hồ SƠ PHÁP LÝ CÔNG TY CỔ PHẦN WINCO VIỆT NAM

•  Công Ty Cổ Phần Winco Việt Nam (WINCO) được Giấy phép đăng ký kinh doanh ngày 18/09/2018 do Sở Kế hoạch và đầu tư Thành phố Hà Nội cấp.

•  Công ty đã được các tổ chức trong nước đánh giá và cấp chứng chỉ công nhận hệ thống sản xuất đảm bảo chất lượng phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001:2015 về lĩnh vực chiếu sáng, lĩnh vực ống nhựa xoắn hdpe.

Kết quả thử nghiệm các sản phẩm của Công Ty Cổ Phần Winco Việt Nam.