DỰ ÁN ĐƯỜNG VEN BIỂN HUYỆN QUỲNH LƯU

DỰ ÁN ĐƯỜNG VEN BIỂN HUYỆN QUỲNH LƯU, TỈNH NGHỆ AN

Dự án Đường ven biển huyện Quỳnh Lưu đi qua 9 xã của gồm: Quỳnh Bảng, Quỳnh Lương, Quỳnh Minh, Quỳnh Nghĩa, Tiến Thủy, Quỳnh Long, Quỳnh Thuận, Quỳnh Thọ và Sơn Hải, có chiều dài 16,17 km.

Công Ty cổ phần Winco Việt Nam là đơn vị cung cấp cột đèn, đèn chiếu sáng cho toàn bộ dự án đường ven biển huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

Hình ảnh một đoạn công trình đã được lắp đặt xong cột, đèn chiếu sáng.