DỰ ÁN ĐÈN ĐƯỜNG 30 THÁNG 4 THÀNH PHỐ LAI CHÂU

DỰ ÁN ĐÈN ĐƯỜNG 30 THÁNG 4 THÀNH PHỐ LAI CHÂU

Công Ty Cổ Phần WINCO Việt Nam cung cấp cột Thép và đèn C-Win cho dự án đèn đường 30 tháng 4 thành phố Lai Châu.

Công trình đã hoàn thành lắp đặt và đưa vào sử dụng vào tháng 08 năm 2024.

Công ty cổ phần Winco Việt Nam chuyên sản xuất và cung cấp cột thép, đèn Led chiếu sáng và ống nhựa xoắn HDPE.