TUYẾN ĐƯỜNG TRỤC CHÍNH THỊ TRẤN PHONG ĐIỀN.

TUYẾN ĐƯỜNG TRỤC CHÍNH THỊ TRẤN PHONG ĐIỀN.

Tuyến đường trục chính thị trấn Phong Điền nằm trong quy hoạch chung thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Đự án được phân làm nhiều khu chức năng, Khu trung tâm đô thị, khu ở mới, Khu công nghiệp…

Dự án đang ưu tiên đầu tư xây dựng các hệ thống công trình hạ tầng xã hội, hạ tầng đô thị thiết yếu trong đó có hạng mục hệ thống chiếu sáng mà Winco cung cấp.

Đây là một số hình ảnh hạng mục chiếu sáng đã hoàn thành!