QUY TRÌNH LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA XOẮN WINCO

Quy trình lắp đặt ống nhựa xoắn Winco

  • Bước 1: Đào rãnh

Tiết diện rãnh đào tùy thuộc vào số đường ống WFP sẽ đặt. Khi xác định tiết diện rãnh cần cân nhắc tính kinh tế (Chiều rộng rãnh nhỏ nhất) và độ an toàn khi lắp đặt, tránh xảy ra sạt lở.

  • Bước 2: Đặt ống

Khi đặt ống nhựa HDPE dẫn cáp cần chú ý không để đất cát, nước lọt vào qua đầu ống, duỗi thẳng ống bằng cách lăn cuộn ống dọc theo rãnh, tránh ống bị xoắn.

  • Bước 3: Sắp ống và lấp cát

Khi đặt song song trong rãnh từ 2 đường ống hdpe gân xoắn 1 lớp trở lên cần duy trì khoảng cách quy định như Hình A, muốn vậy cần chuẩn bị một chiếc dưỡng đơn giản như hình B để sắp thẳng các ống nhựa HDPE luồn dây điện trong rãnh, cứ cách 3 đến 4m lại thực hiện 1 lần, Dùng cát hoặc phương tiện tương đương để giữ nguyên ống đã sắp thẳng sau đó rút dưỡng ra.

  • Bước 4: Lấp rãnh

Dùng đất hoặc cát lấp rãnh để hoàn thành việc đặt đường ống nhựa HDPE gân xoắn 1 lớp

  • Bước 5: Kéo cáp

Kéo cáp vào đường ống HDPE bằng cách sử dụng dây mồi đã có sẵn trong ống.