QUY TRÌNH NỐI ỐNG BẰNG MĂNG SÔNG

Quy trình nối ống bằng măng sông

 

Bước 1: Vặn hết cỡ măng sông vào đầu ống cần nối theo chiều kim đồng hồ, sau đó dùng cưa cắt nắp đậy của măng sông đó.

 

 

 

 

 

 

Bước 2: Đánh dấu trên ống cần nối còn lại sao cho khoảng cách từ đầu ống tới điểm đánh dấu bằng một nửa chiều dài măng sông.

 

 

 

 

 

 

Bước 3: Đặt thẳng hàng các đầu ống, đầu của ống thứ hai sát với măng sông. Xoay măng sông ngược chiều kim đồng hồ cho tới điểm đánh dấu.

 

 

 

 

 

 

Bước 4: Dùng bằng cao su non quấn chặt khe tiếp giáp giữa măng sông và hai ống được nối.

 

 

 

 

 

 

 

Bước 5: Dùng băng cao su lưu hoá quấn bao quanh ngoài phần cao su non.

 

 

 

 

 

 

 

Bước 6: Cuối cùng dùng băng keo PVC chịu nước quấn tiếp một lần nữa ra ngoài cùng.